Sadhana Penjapaan Sakradevanam Indra – 帝釋天主唸誦法儀軌

Download :Tata Cara Sadhana Penjapaan Bodhisattva Bunda Bumi (PDF)