Musik

Koleksi Lagu dan Mantra

Mantra Buddha Bodhisattva
 • Mantra Amitabha
 • Mantra Amitayus
 • Mantra Avalokitesvara
 • Mantra Avalokitesvara
 • Mantra Avalokitesvara
 • Mantra Bhaisajyaguru
 • Mantra Cundi
 • Mantra Jambala Hitam
 • Mantra Jambala Kuning
 • Mantra Jambala Kuning
 • Mantra Jambala Merah
 • Mantra Ksitigarbha
 • Mantra Maha Dewi Yao Chi
 • Mantra Marici
 • Mantra Padmakumara
 • Mantra Padmakumara
 • Mantra Padmakumara
 • Mantra Padmasambhava
 • Mantra Sahasrabujanetra Avalokitesvara
Mantra Dharmapala
 • Mantra Acalanatha
 • Mantra Acalanatha
 • Mantra Hayagriva Vidyaraja
 • Mantra Hayagriva Vidyaraja
 • Mantra Kalacakra
 • Mantra Kalacakra
 • Mantra Maha Sridevi
 • Mantra Mayuri
 • Mantra Raga Raja
 • Mantra Raja Naga
 • Mantra Sitatapatra
 • Mantra Vajrasattva
Lainnya
 • Namo Amituofo
 • Namo Amituofo
 • Chan Hui
 • Gan En De Xin
 • Lu Xiang Zan
 • Nama Agung Maha Dewi Yao Chi
 • Qing Fo Zhu Shi
 • Qing Qing Fa Shen Fo