Sadhana Penjapaan Bodhisattva Bunda Bumi – 地母菩薩唸誦法儀軌

Download :Tata Cara Sadhana Penjapaan Bodhisattva Bunda Bumi (PDF)